Reklamace

Prodávající neručí za teplotu dodaného zboží a negarantuje čas dodání objednávky, ty jsou orientační.

Řidič dodavatelské služby bude na místě čekat na předání objednávky max. 10 minut od doby zaslání informační SMS zprávy zákazníkovi. V případě, že zákazník ve stanovené době doručení objednávku nepřevezme, zásilka je navrácena zpět prodávajícímu.

V případě doručení nekompletní objednávky kupujícímu, zajistí prodávající doručení nedodaného zboží na vlastní náklady.

Zákazník je povinen si objednávku zkontrolovat při převzetí od kurýra. Zákazník není povinen objednávku převzít v případě poničení obalu a znehodnocení obsahu.

Případné reklamace a stížnosti týkající se převzatých objednávek je nutné neprodleně oznámit na email zákaznického oddělení info@wevar.cz.